YTPAPP TOPSAFE 3 GRADER

1 639,00 SEK  • Artnr: 17101302

Beskrivning av artikel

Beskrivning

Ytan är skyddsbelagd med skiffergranulat. Stommen av polyesterfilt är impregnerad och belagd på båda sidor med asfalt som har tillsats av polymerer (SBS). Vid lägre taklutning ökar kraven på klisterkantens funktion, så därför har produkten en 10 cm bred självhäftande asfaltkant som ger ett hållbart och tätt förband.

Montering

Pappen används på underlagstäckt träpanel eller ovanpå gammalt tätskikt. Träpanelen ska ha en fuktkvot < 15%. Tätskiktet monteras med förzinkad pappspik. Produkten kan användas ned till +10 grader utan att förvärma klisterkanterna.

Övriga Upplysningar

Produkten skall användas på ventilerade konstruktioner, dvs. kalla tak. Taket ska ha utvändig takavvattning och vara utformat så att vattenavrinning inte hindras. Tilläggsisolering eller byte av ytmaterial innebär en konstruktionsförändring som kan påverka fukt- och temperaturförhållandena i konstruktionen.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna lagras stående på plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra. Vid temperatur lägre än +5 grader förvaras det minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna ska tas ut från varmlagret efterhand som de ska användas.

Tillbehör

Använd förzinkad pappspik med rekommenderad spiklängd vid nytäckning som är 25 mm. Vid täckning ovanpå gammalt ytskikt används spiklängd 35 mm. Åtgången är ca 25 spik/m2 takyta.


Lägg till en recension

Recensioner (0)